1942

Placeholder image

Johannes H. Joostema (1897 - 1978)

Het begon allemaal in 1942 in Minnertsga toen Johannes H. Joostema (pake Jehannes) actief was als gardenier. Met een viertal paarden en rond de vijf hectare grond werd de kost verdiend. In 1948 werd de eerste trekker aangeschaft, een David Brown Cropmaster. Omdat deze ook verhuurd werd aan derden, is dit het begin geweest van Loonbedrijf Joostema.

1950

Placeholder image

Abraham J. Joostema (1936 - 2022)

Begin jaren vijftig kwam al snel de tweede tractor en werd er steeds meer geïnvesteerd in mechanisatie. De meeste werkzaamheden werden gedaan met behulp van paard en wagen én een Sachs Landfrau (zaaimachine). Daarnaast werd in de Noordoostpolder, samen met vijf dorpsgenoten, zo`n 20 hectare aardappelen geteeld, waar de 2 tractoren ook werden ingezet. Abraham (Bram) werkte al vroeg mee in het bedrijf aan de Tilledijk 19, eerst samen met broer Hein. Deze verkoos om als boer verder te gaan, waarna Bram, samen met zijn vader Johannes, zich in 1956 inschreef bij de KvK. In 1958 trouwde Bram met Klaske Meijer. Vervolgens werd in 1959 zoon Johannes geboren.

1960

Placeholder image

Ontwikkelingen

In 1960 werd gestopt met de aardappelteelt in de Noordoostpolder, omdat er problemen ontstonden met de grond. In 1961 werd zoon Willem geboren. In 1963 werden de paarden vervangen door tractoren en werd de eerste Bolinder munktell 350 gekocht. Ook werd een bietenrooier en een Grimme 1 rijige zakkenrooier aangeschaft. Het bedrijf beschikte over 20 ha eigen grond en kreeg inmiddels hulp van neef 'lytse Bram' (Bram A. Joostema) en Jan de Groot, welke in loondienst kwamen. De werkzaamheden breiden zich steeds verder uit en in 1964 kwam Anne Binnema de gelederen versterken, gevolgd door Hein W. de Vries in 1966. Ook werd in 1965 een Braud combine gekocht, waarbij het graan werd gedorst en vervolgens in zakken kwam.

1970

Placeholder image

Ruilverkaveling

Begin jaren zeventig vond de ruilverkaveling plaats. Het bedrijf werd hierdoor uitgebreid met 16 ha landbouwgrond, ook werden rond die tijd verschillende boerderijen gebouwd, zodat het loonbedrijf het steeds drukker kreeg met verschillende werkzaamheden. In 1970 werd een nagelnieuwe Braud met graantank aangeschaft en vervolgens in 1972 een gebruikte Köla. In 1975 kwam zoon Johannes in het bedrijf. Een jaar later werd een Schlüter super 1250 VL gekocht, gevolgd door nog 2 tractors van dit merk. De veel gebruikte Allis Chalmers G werd, na jaren trouwe dienst, ingeruild voor verschillende Samé tractors.

1980

Placeholder image

Colkesyl

In 1983 besloten Bram en zijn zonen, Johannes en Willem, een VOF op te richten. Tijdens de ruilverkaveling kwamen er steeds meer grondverzetwerkzaamheden, waarbij Anne Binnema werd ingezet als kraanmachinist. De Samé-tractoren werden ingeruild voor Renaults. In 1984 werd de eerst zelfrijdende Vervaet- bietenrooier aangeschaft, een monstermachine! In dat zelfde jaar zag Abraham (Bram) Joostema junior het levenslicht, twee jaar later gevolgd door zijn broer Bauke. Vanwege schaalvergroting verhuisde het loonbedrijf in oktober 1985 naar het bedrijventerrein Colkesyl. Eind tachtiger jaren werd er in totaal 45 ha land aangekocht. Hierbij behoorde ook de boerderij met toebehoren genaamd 'de Winkel' gelegen aan de Moaije Peal. 

1990

Placeholder image

Jaren '90

In de negentiger jaren groeide het bedrijf gestaag en waren er, naast de firmanten, 5 vaste medewerkers in dienst van het familiebedrijf. Zowel het akkerbouwbedrijf als het loonbedrijf floreerden goed. Met name in het graszaadmaaien en dorsen, het kuilen en persen, namen de werkzaamheden toe. Ook werden een aantal Renaults ingeruild voor een grotere versie. Voor het maaidorsen werden er twee New Holland TX 34 aangeschaft om optimale kwaliteit te kunnen leveren. In 1996 nam Willem het besluit om uit het bedrijf te stappen. Hij bleef wel werkzaam in loondienst. Het digitale tijdperk deed zijn intrede en daardoor nam Johannes steeds meer taken over van vader Bram.

2000

Placeholder image

Nieuwbouw

In 2000 kreeg het loonbedrijf weer te kampen met te weinig bedrijfsruimte en werd besloten om uit te breiden. Er werd een nieuwe loods met bedrijfswoning gebouwd op Moaije Peal, net buiten het dorp, temidden van het inmiddels 70 hectare grote akkerbouwbedrijf. Het jaar daarop werd het nieuwe bedrijfspand met woning in gebruik genomen. Datzelfde jaar kwam er een New Holland TM 135 tractor met een Welger-rollenpers en wikkelcombinatie. Bram Joostema junior werd de vaste bestuurder. In 2002 nam Johannes het bedrijf over van vader Bram. In 2005 verhuisde Johannes, samen met Aukje, naar 'de Winkel'. Zonen Bram en Bauke pakten naast hun studie, steeds meer werkzaamheden op. Ook werd in 2005 een gloednieuwe Atlas 1505 mobiele kraan aangeschaft.

2010

Placeholder image

4de generatie

In 2010 kwamen zonen Bram en Bauke Joostema het bedrijf versterken. Het machinepark was in de loop der jaren flink uitgebreid. Ook het akkerbouwbedrijf was fors gegroeid en geoptimaliseerd. Het akkerbouwbedrijf bestaat inmiddels uit 95 hectare grond en vanaf 2012 is veel gedaan in egalisatie, drainage en grondvruchtbaarheid. In 2015 is gekozen voor een andere bedrijfsstructuur. Het loonbedrijf werd Joostema Loonwerk BV en het akkerbouwbedrijf bleef VOF.  Na 45 trouwe dienst verliet Hein W. de Vries in 2013 het loonbedrijf, maar niet nadat hij de nieuwe 12 rijige Vervaet bietenrooier in gebruik had genomen. Rond die tijd werd ook gestart met havenwerkzaamheden, zowel stuwadoors-activiteiten als het laden en lossen van schepen bij Lineage. De medewerkers zijn Hein-Lieuwe, Durk, Piet, Arjen, Jos,Lieuwe, Marcel en Rein

Placeholder image

Aardappelrooien 1975

Placeholder image

Bietenrooien

Op streek merk Kleine

Placeholder image

Bram J. Joostema

op de Köla

Placeholder image

Schlüter Super 1250 VL

ploegen

Loonbedrijf Joostema Minnertsga
Moaije Peal 1
9047 VN Minnertsga
0518-471869
Johannes Joostema 06 - 55701512
Bram Joostema 06 - 54278583
Bauke Joostema 06 - 22270011