Inkuilen

 • maaien,
 • wiersen,
 • opraapwagens,
 • hakselen,
 • rollenpersen,
 • inrijden aan de bult,
 • mest verspreiden, etc.

Mogelijkheden

We kunnen alle voorkomende werkzaamheden op uw (gras)land verrichten:

 • grasland doodspuiten met glyfosaat
 • frezen, ploegen, kilveren
 • zaaien van graan, gras, luxerne, mais en voerbieten
 • (camebridge) rollen

 Voor het groeiproces kunnen we:

 • NTS-spuiten
 • slechte stukken doorzaaien
 • vaste mest uitrijden, met 2 Rolland breed strooiers op GPS, weeginstallatie en plaats specifiek strooien.
 • kunstmest strooien (met gps en weeg installatie)
 • nieuwe zode beregenen (in droge periode)

 

Loonbedrijf Joostema Minnertsga
Moaije Peal 1
9047 VN Minnertsga
0518-471869
Johannes Joostema 06 - 55701512
Bram Joostema 06 - 54278583
Bauke Joostema 06 - 22270011